Alleen JeHoVáH is goed!

  'BLIJVENDE?' VERANDERINGEN als gevolg van C-virus?

Waarom deze website?

Toen begin 2020 dit virus opeens onder de aandacht werd gebracht, werd mij al snel duidelijk, dat dit zeer ongewoon was. De genomen maatregels leken zeer onlogisch en tegenstrijdig. Al snel kreeg ik meer informatie en begon ik ook zicht te krijgen over het gevaar van vaccinatie. Ik wilde de mensen waarschuwen, die door de normale media alleen maar een versterking van de stem van de overheid hoorden. Toen ik er over bad, ervoer ik, dat Vader JeHoVáH mij aanzette, om opnieuw een website te maken.
Dat is deze website, die ik probeer actueel te houden. M.n. de vervolgpagina (bovenstaande link) heeft veel info over de genomen overheidsmaatregelen, de gevolgen, de schade, medische info en achtergrondinformatie.

Ik stel je reactie op prijs, vooral wanneer je ontdekt, dat iets niet klopt of als een link niet werkt. Soms is dat het geval, omdat documenten op een andere plaats worden gezet of door censuur, wat helaas steeds meer voor komt. Daarom heb ik ook de belangrijkste documenten inmiddels op mijn eigen server gezet.

De gebruikte links naar andere video's en documenten zijn alleen geplaatst, omdat de betreffende info mij betrouwbaar over komt en feitelijk relevant lijkt te zijn.


Er is maar een Almachtige en eeuwige G_d (Elohiem), die zich zelf openbaart in de Bijbel met de naam JHVH (Exodus 3:15, Jesaja 42:8), Ik ben, die Ik ben. Met de klinker tekens uitgesproken als JeHoVáH.
Hij is de Schepper van hemelen en aarde en van alles, wat leeft.
De mens is de kroon der schepping, geschapen naar Zijn beeld. Hoewel door de zonde van de eerste mensen, de relatie met onze Schepper verbroken werd, heeft Hij Zijn grote liefde jegens ons allen getoond, door persoonlijk de doodstraf en vloek op zich te nemen, die ons toekwam. En zo heeft Hij ons de mogelijkheid gegeven Zijn kind te worden. Jesjoea, het vleesgeworden Woord, heeft ons de Vader doen kennen en werd de Weg, de Waarheid en het leven, zonder Wie niemand tot de Vader kan komen. Johannes 14:6

Helaas hebben velen in onze tijd het zicht verloren en zijn verwikkeld in allerlei soorten afgoderij.
De vele natuurrampen, oorlogen en geruchten van oorlogen, epidemische ziekten laten zien, dat de laatste Bijbelse profetieën nu hun beslag krijgen.
De naam van onze Schepper.

Op de publieke media lijkt er geen normaal nieuws meer te zijn; alles wordt beheerst door het C-virus of is er aan gerelateerd.  Toch is er gelukkig wel ander nieuws beschikbaar, dat via andere media
(internet en tijdschriften) binnen komt (zie  'BLIJVENDE?' VERANDERINGEN... daar is veel nuttige informatie overzichtelijk beschikbaar).

De genomen draconische maatregelen, geven te denken. Inmiddels is bekend, dat Covid niet zo nieuw was als verklaard. M.n. in deze video verklaart dr Zach Bush hier veel over. Er zijn veel virussen in het menselijk lichaam en dat is al vanaf het begin. Alleen sinds begin 2020 is er veel ophef van gemaakt en heeft men het de huidige versie de naam Covid-19 gegeven, (eerder 'Corona' - al veel langer bekend als laatste soort aan het eind van griep seizoen). De griep virussen zijn niet uit te roeien.
Vergeleken met de gevolgen van griep in eerdere jaren, zijn er nu niet meer doden. Alleen werd sinds 2020  bijna elke dode tegenwoordig aan het C-virus gekoppeld; vaak mag er geen autopsie gedaan worden; waarom eigenlijk?

Nog steeds wordt door overheid, tv en pers de vrees aangewakkerd en wordt de mensen opgeroepen zich te isoleren; door 'mondlapje' en tegenwoordig: thuisblijven en 's avonds en 's nachts niet meer op straat.
De maatregelen worden steeds zwaarder en absurder.
Er lijkt weinig logica achter te zitten en het lijkt er sterk op, dat nu jarenlang voorbereide plannen gerealiseerd kunnen en gaan worden, o.a. afschaffen van contant geld, de wereldbevolking vaccineren en zo voorzien van 'het teken' zonder welke niemand kan kopen of verkopen. Dit is wat minister de Jonge schreef aan de 2e Kamer over de risico's van het aangekochte ongeteste vaccin.
De jaarlijkse griepprik, bleek ook nogal eens een averechts effect te hebben. Mensen werd juist ziek, wellicht door een mutatie van de griep virus, die wordt geïnjecteerd om immuunstoffen aan te kweken,
waarvan het effect zeer onbetrouwbaar is..  
Ook nu zien we, daar waar ge'vaccin'eerd is, het aantal doden sterk oplopen juist van hen die gevaccineerd zijn en daarnaast zeer vreemde en schadelijke bijwerkingen. als je de beelden ziet (foto's en video's), zo ernstig, geeft dat de indruk, dat de gestorven onwetenden beter af zijn. St. Vaccinvrij  (website & videokanaal) geeft heel goede informatie over vaccinatie.


Er is trouwens een perfecte oplossing tegen deze en andere virussen:
Psalm 91; 

Hier
gezongen door Sela

Daarnaast een andere versie is deze van Nederland zingt, gezongen door Suzan v.d. Velde.
Via de link zie je onder de video meer info, o.a. de tekst van het lied

Waarom
wordt er zoveel druk uitgeoefend om de hele wereldbevolking te 'vaccin'eren?
Er is veel openbaar geworden sinds 2020, wat al tientallen jaren geleden gepland is: een drastische reductie van de wereldbevolking
.


Op deze pagina enkele links naar meer informatie, over de COVID-virus, die gekweekt is en die niet zo onverwachts kwam, dan in de media werd gesuggereerd.
Project 'vrees' is aardig gelukt.

Het plan is, de bevolking wereldwijd te vaccineren met vaccins.

Dit is al jaren geleden gepland: zie Europa's Agenda 2021 & VN-Agenda 2030, waarbij gezocht werd, hoe de aarzeling voor vaccinatie bij mensen weg te nemen.

Belangrijke waarschuwing De Wachter 30 - Het Paard van Troye

Bijna iedereen kent het verhaal van "Het Paard vanTroye."  Als een trofee werd het paard binnengehaald maar het werd de ondergang van Troye.

Zo zien we in dit verhaal een schaduw van het listige plan van de duivel die een moordenaar en leugenaar is van de beginne. Hij gebruikt covid en het "vaccin" als een paard van Troye, om je te vernietigen.
Laat je informeren, inspireren en transformeren door deze boodschap.

 Zie ook: 'BLIJVENDE ?' VERANDERINGEN. Deze vervolgpagina wordt vaak bijgewerkt en aangepast door de actuele informatie, die beschikbaar komt.

Ondanks de vele brieven, petities en aanklachten, lijkt de regering en haar uitvoerende diensten te verharden in haar maatregelen. Het is te hopen (en een gebedspunt), dat velen wakker worden uit de angstpsychose, waarmee ze dagelijks via de publieke media naar binnen krijgen en dat er met de komende verkiezingen een verandering zal komen.
Dat zou een wonder zijn en gelukkig gebeuren die nog.Dank u REGERING voor het beschermen van mij tegen een griep,
door mijn leven, mijn baan, mijn inkomen, mijn huwelijk, mijn
gezin
, mijn gezondheid, mijn vrijheden en vrijheidsrechten
volledig te vernietigen
!                               Hartelijk bedankt!

Ik moest denken aan het boek van George Orwell, "1984" (via link, gratis Engelse pdf) en vond deze NL samenvatting.

Orwell noemt het zelf een parodie, maar het lijkt een profetie voor de tijd waar we nu in leven.
Ik heb het boek niet gelezen, maar wel de verfilming gedeeltelijk gezien. Via de link kun je de complete film nog zien.

Ik zag en hoorde uit het laatste interview met Orwell, vlak voor zijn dood, de volgende opmerkingen over dit boek:
Het is een parodie ... zoiets als 1984 zou kunnen gebeuren ... het is de richting die de wereld op dit moment ingaat ...
in onze wereld zullen er geen emoties zijn behalve angst, woede, triomf en zelfvernedering. ...
het seksinstinct zal worden uitgeroeid, we zullen het orgasme afschaffen ...
er zal geen loyaliteit zijn, behalve loyaliteit aan de partij ...
maar altijd zal er de bedwelming van macht zijn ...
altijd op elk moment, zal er de sensatie van de overwinning
zijn...   het gevoel van het vertrappen van de vijand, die hulpeloos is ...
als je een plaatje van de toekomst wilt, stel je dan een laars voor, die op een menselijk gezicht stampt, voor altijd ...

de moraal die uit deze gevaarlijke nachtmerrie situatie kan worden getrokken, is eenvoudig:
laat het niet gebeuren: het hangt van jou af.
Nu is het de tijd om voorbereiding te treffen en 'Babylon' te verlaten!
Het is tijd, om je Bijbel weer onder het stof vandaan te halen en deze te gaan lezen. Actueler dan ooit.
Wie op Hem vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen; Hij zorgt en voorziet in al wat nodig is.
'BLIJVENDE?' VERANDERINGEN    De Alef en de Tav     Gemeente      HEBREEUWS leren       ISRAEL        

  JESJOEA / JeHoVáH   Liederen uit de TheNaCh  OORDELEN   OPEN BRIEF Raad van Kerken (mbt ISRAEL)


© Gerard K. Boersma * gewijzigd 22-02-2021