Alleen JeHoVáH is goed!

  'BLIJVENDE?' VERANDERINGEN als gevolg van C-virus?

Waarom deze website?

Toen begin 2020 dit virus opeens onder de aandacht werd gebracht, werd mij al snel duidelijk, dat dit zeer ongewoon was. De genomen maatregels leken zeer onlogisch en tegenstrijdig. Al snel kreeg ik meer informatie en begon ik ook zicht te krijgen over het gevaar van vaccinatie. Ik wilde de mensen waarschuwen, die door de normale media alleen maar een versterking van de stem van de overheid hoorden. Toen ik er over bad, ervoer ik, dat Vader JeHoVáH mij aanzette, om opnieuw een website te maken, Dat is deze website, die bijna dagelijks wordt aangepast, m.n. de vervolgpagina (bovenstaande link).
Ik stel je reactie op prijs, vooral wanneer je ontdekt, dat iets niet klopt, of dat een link niet werkt. Soms is dat, omdat documenten op een andere plaats worden gezet of door censuur, wat helaas steeds meer voor komt.
Daarom heb ik ook de belangrijkste documenten inmiddels op mijn eigen server gezet.Er is maar een Almachtige en eeuwige G_d (Elohiem), die zich zelf openbaart in de Bijbel met de naam JHVH (Exodus 3:15, Jesaja 42:8), Ik ben, die Ik ben. Met de klinker tekens uitgesproken als JeHoVáH.
Hij is de Schepper van hemelen en aarde  en alles wat leeft. De mens is de kroon der schepping, geschapen naar Zijn beeld. Hoewel door de zonde van de eerste mensen, de relatie met onze Schepper verbroken werd, heeft Hij Zijn grote liefde jegens ons allen getoond, door persoonlijk de doodstraf en vloek op zich te nemen, die ons toekwam. En zo heeft Hij ons de mogelijkheid gegeven Zijn kind te worden. Jesjoea, het vleesgeworden Woord, heeft ons de Vader doen kennen en werd de Weg, de Waarheid en het leven, zonder Wie niemand tot de Vader kan komen. Johannes 14:6

Helaas hebben velen in onze tijd het zicht verloren en zijn verwikkeld in allerlei soorten afgoderij.
De vele natuurrampen, oorlogen en geruchten van oorlogen, epidemische ziekten laten zien, dat de laatste Bijbelse profetieën nu hun beslag krijgen.
De naam van onze Schepper.

Op de publieke media lijkt er geen normaal nieuws meer te zijn; alles wordt beheerst door het C-virus of is er aan gerelateerd.  Toch is er gelukkig wel ander nieuws beschikbaar, dat via andere media
(internet en tijdschriften) binnen komt (zie  'BLIJVENDE?' VERANDERINGEN... daar is veel nuttige informatie overzichtelijk beschikbaar).

De genomen draconische maatregelen, geven te denken. Inmiddels is bekend, dat Covid niet zo nieuw was als verklaard. M.n. in deze video verklaart dr Zach Bush hier veel over. Er zijn veel virussen in het menselijk lichaam en dat is al vanaf het begin. Alleen sinds begin 2020 is er veel ophef van gemaakt en heeft men het de huidige versie Covid-19, de naam 'Corona' gegeven is niet uit te roeien.
Vergeleken met de gevolgen van griep in eerdere jaren, zijn er nu niet meer doden.

Wel wordt elke dode tegenwoordig aan het C-virus gekoppeld. Nog steeds wordt de vrees aangewakkerd en wordt de mensen opgeroepen zich te isoleren; nu vooral door 'mondlapje'.

Er lijkt weinig logica achter te zitten en het lijkt er sterk op, dat nu jarenlang voorbereide plannen gerealiseerd kunnen en gaan worden, o.a. afschaffen van contant geld, de wereldbevolking vaccineren en zo voorzien van 'het teken' zonder welke niemand kan kopen of verkopen. Dit is wat minister de Jonge schreef aan de 2e Kamer over de risico's van het aangekochte ongeteste vaccin

Er is trouwens een perfecte oplossing tegen deze en andere virussen:
Psalm 91; 

Hier
gezongen door Sela

Daarnaast een andere versie is deze van Nederland zingt, gezongen door Suzan v.d. Velde.
Via de link zie je onder de video meer info, o.a. de tekst van het lied
Verder wordt nu openbaar, wat al jaren geleden gepland is: een drastische reductie van de wereldbevolking. Op deze pagina enkele links naar meer informatie, over de COVID-virus, die gekweekt is en die niet zo onverwachts kwam, dan in de media werd gesuggereerd. Project 'vrees' is aardig gelukt.

Het plan is, de bevolking wereldwijd te vaccineren met vaccins.

Dit is al jaren geleden gepland: zie Europa's Agenda 2021 & VN-Agenda 2030, waarbij gezocht werd, hoe de aarzeling voor vaccinatie bij mensen weg te nemen
Zie ook:
'BLIJVENDE ?' VERANDERINGEN. Deze vervolgpagina wordt bijna dagelijks bijgewerkt door de actuele informatie, die beschikbaar komt

De jaarlijkse griepprik, bleek ook nogal eens een averechts effect te hebben. Mensen werd juist ziek, wellicht door een mutatie van de griep virus, die wordt geïnjecteerd om immuunstoffen aan te kweken, waarvan het effect zeer onbetrouwbaar is..     
De vaccins, die allerlei chemische stoffen zoals aluminium en stoffen met E-nummers bevatten, brengen schade toe aan de gezondheid bij baby vaccinaties.

Nu is het de tijd om voorbereiding te treffen en 'Babylon' te verlaten!
Het is tijd, om je Bijbel weer onder het stof vandaan te halen en deze te gaan lezen. Actueler dan ooit.
Wie op Hem vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen; Hij zorgt en voorziet in al wat nodig is.
'BLIJVENDE?' VERANDERINGEN    De Alef en de Tav     Gemeente      HEBREEUWS leren       ISRAEL        

  JESJOEA / JeHoVáH   Liederen uit de TheNaCh  OORDELEN   OPEN BRIEF Raad van Kerken (mbt ISRAEL)


© Gerard K. Boersma * gewijzigd 11-1-2021