Genesis / B'resjiet 1:1 - geheim van Alef & Tav  - 'de 7 woorden' 
geheimenis m.b.t. profetische betekenis van Sjabbat

Toen ik eens een Bijbelstudie voorbereidde over de Sjabbat, kreeg ik het inzicht, dat deze 7e dag van de week ook een profetisch feest is - net als de overige Bijbelse feesten. Ik zag het verband met de dagen van de week en de teksten Psalm 90:4 & 2 Petrus 3:8 (1.000 jaar als 1 dag).
Sjabbat
moet zijn profetische eindvervulling nog gaan krijgen.

Na 6.000 jaar zal de 1.000-jarige Sjabbat (
1.000-jarig vrederijk) aanbreken. Daar zijn we dus al heel dichtbij en dat is waarschijnlijk ook de reden, dat God onze ogen hiervoor nu opent. Omdat we Gods kalender (Bijbelse maandindeling, gebaseerd op maan i.p.v. zon) niet meer kennen, verstaan we de profetische betekenis van Zijn feesten dus ook niet. Dat geldt ook voor Zijn andere feesten, die niet gevierd worden door christenen en/of
waarvan de datums veranderd zijn.

In verschillende plaatsen komen gelovigen nu ook samen om op Sjabbat feestelijke diensten te houden.
Dit lijkt op voor-vervulling van het woord van Jesjoea:
..nog andere schapen heb Ik...het zal worden één kudde en één Herder. (Johannes 10:16 )

Ook komen er steeds meer huisgroepen die samenkomen op Sjabbat (van vrijdagavond tot zaterdagavond).
Er
ontstaan huisgroepen, die op Sjabbat op Bijbelse wijze samenkomen, samen delen volgens het 'ieder heeft iets'-principe.

Overigens is in dit verband  Genesis 1:1 heel interessant: vanuit de brontekst (Hebreeuws) heeft het 7 woorden (i.p.v. in onze vertalingen: 10 woorden):
In het Hebreeuws van rechts naar links lezen:
בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ

In het Nederlands (SV) van links naar rechts lezen: In den beginne schiep God den hemel en de aarde


Hebreeuws uitspraak
letterlijke vertaling
1 בְּרֵאשִׁ֖ית b'resjiet in (een) begin
2
בָּרָ֣א bara schiep
3
אֱלֹהִ֑ים elohiem God
4
אֵ֥ת et / alef-taw את
5
הַשָּׁמַ֖יִם hasjamajiem de hemel
6
וְאֵ֥ת we-et / alef-taw
en ..את
7
הָאָֽרֶץ ha-arets de aarde
7 is het getal van de volheid en komt vaak voor in de Bijbel, week, wekenfeest (7 weken na Pesach) Loofhuttenfeest in 7e maand, '7x 70x vergeven', etc.
Het woord אֵ֥ת - uitgesproken als 'eet', de eerste (א) en laatste letter (ת) van het Hebreeuwse Alef-Bet; dit woord kan niet worden vertaald en wordt gebruikt om het 'lijdend voorwerp' mee aan te duiden, dus het wordt toegevoegd vòòr het lijdend voorwerp. In deze zin 2x: de hemel & de aarde.

Het is een geheimenis verborgen in de Hebreeuwse taal, die alleen duidelijk wordt, als je de hele Bijbel
leest.: dus Tenach (Oude Testament) & het Nieuwe Verbond (Nieuwe Testament) en uitgaat van de Hebreeuwse bron, c.q. vertaling.
In het laatste boek: Openbaringen komt het antwoord op de vraag: wat wordt met 
אֵ֥ת  bedoeld?
Het wordt al genoemd in het eerste hoofdstuk (Openbaring 1: 8-18  m.n. verzen  8,11,17 & 18), waar de relatie tussen
JeHoVaH Elohiem (יהוה אלהים) en Jesjoea - Zoon des mensen (בֶּן־אָדָם) duidelijk wordt. 
In de laatste 2 hoofdstukken van Openbaringen wordt het antwoord gegeven: Openbaringen 21:6 ->
    .. אָני אָלֶף וְתָו רִאשׁוֹן וְאַחֲרוֹן ->'Ik ben alef (א) en taw,(ת), eerste en laatste' 
      en vervolgens in Openbaringen 22:13 ->
            אני   האלף  והתו  הראש  והסוף  הראשון  והאחרון        <<
letterlijk:  Ik  de alef (א) en de taw,(ת)  het begin (of hoofd )   en het eindde eerste    en de laatste

Deze tekst verwijst naar Jesjoea, de komende Messias (
Openbaringen 22:12:
'En zie, Ik kom haastiglijk ... '); lees de hele hoofdstukken (21 & 22), om het verband te zien.


Dus
in het Hebreeuws opnieuw 7 woorden!Hebreeuws uitspraak
letterlijke vertaling
1
אני anie ik
 2 
האלף
haalef de alef (א)
3
והתו wehataw en de taw,(ת)
4
הראש harosj het begin
5
והסוף wahasof en het eind
6
הראשון harisjon de eerste
7
והאחרון weha-acharon en de laatste

I
n onze gebruikelijke 'westerse vertalingen worden veel meer woorden gebruikt,
bijvoorbeeld de Statenvertaling
(vanuit het Grieks), 17 woorden:

"Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste." Openbaring 22:13

Dus Jesjoea de Messias wordt aangeduid met het woordje 'ET' (
את),wat je op waarschijnlijk elke pagina in de Bijbel meerdere keren tegenkomt.

Het 4e woord en het 6e woord van Genesis 1:1.

4.000 jaar kwam Jesjoea naar deze aarde als het Lam die Zich voor onze zonden vrijwillig liet geslachten (zie ook Jesaja 52:13 - 53:12
6.000 jaar
na schepping komt Hij om als de Koning te heersen.
Kortom de hele Bijbelse boodschap wordt al samengevat in het eerste vers!


In onze vertalingen worden de eerste en laatste letters van Grieks alfabet gebruikt: alfa & omega, waardoor je dit geheimenis dus niet ontdekt.In Tel Aviv (Israel) heb ik nog eens wat moois meegemaakt, toen een zuster een Hebreeuws B'rit Chadasha/New Covenant (Nieuw Verbond (Nieuw Testament) aanbood. Ze weigerde die eerst; Joden worden door orthodoxe rabbi's streng aangesproken, deze nooit te accepteren, te lezen of soms zelfs naar te kijken, omdat het een christelijk boek zou zijn van hun God Jezus, Dezelfde, waarom ze al vele eeuwen zijn vervolgd. Het zou hun een vloek worden.
Toen ik haar vervolgens o.a. iets ging vertellen over hetgeen hierboven vermeld m.b.t. א en ת en haar daarnaast wees op de profetie in Jeremia 31:31, waar aan Israel dat nieuwe verbond werd aangekondigd, wilde ze opeens dit mooie boek toch graag hebben!


      Ziet, de dagen komen, spreekt YeHoVaH, dat Ik met het huis van  Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;   
 
31 הִנֵּ֛ה יָמִ֥ים בָּאִ֖ים נְאֻם־ יְהוָ֑ה וְכָרַתִּ֗י אֶת־ בֵּ֧ית יִשְׂרָאֵ֛ל וְאֶת־ בֵּ֥ית יְהוּדָ֖ה בְּרִ֥ית חֲדָשָֽׁה׃   <<
theWord studie-bijbel via link gratis te downloaden, met veel Bijbel-versies (o.a. SV en KJV, waaronder een heel mooie voor het Hebreeuws leren module: HiSB: the Hebrew interpolated Study Bible)
© Gerard K. Boersma _ 30-03-2020