Gebedswonder - Een geschenk uit de hemel.... 

Het wonder            persoonlijke ervaringen          jaren later

- Korte tijd, nadat ik was begonnen  bij het bedrijf, waar ik nu werk, vroeg ik een christen-collega, of het niet mogelijk zou zijn een gebedsgroep op het werk te beginnen. Hoewel hij er wel positief tegenover stond en zelf ook persoonlijk veel voor het bedrijf en situaties bidt, zou hij er  - vanwege zijn functie bij personeelszaken - zelf niet aan mee doen.
Ik vroeg hem of hij mensen kende, die er wellicht aan mee zouden willen doen, maar hij zei, dit niet te mogen doen.
Toen heb ik het maar losgelaten en ben het later ook vergeten.

Het wonder

Maandag 31 maart 2003 – ’s ochtends kom ik in gesprek met een collega. Naar aanleiding van een uitspraak komen we in gesprek over de persoonlijke relatie met God, ook zo tijdens de dag. Het blijkt, dat ze hetzelfde verlangen heeft als ik: ook overdag in contact met God  tijdens je werk. Zij zegt dan, dat het eigenlijk mogelijk zou moeten zijn, om op het bedrijf te kunnen bidden. Ik zeg: ‘dat kan natuurlijk ook wel, bijvoorbeeld in een pauze. Dat gebeurt wel bij meer bedrijven.’
Ik zeg tegen haar dat ik wel mee wil doen, als ze dat wil. Tegelijkertijd zegt een andere collega ‘dan wil ik ook meedoen!’. Vervolgens vraagt weer een ander: ‘mag ik ook meedoen?’. Afgesproken wordt, dat we  morgen gaan beginnen in de theepauze. Dan is het 1 april en er worden gelijk wat grappen over gemaakt door andere collega’s, die ook denken, dat we niet serieus zijn. Ik zelf ben stom verbaasd, want voor zover ik het inschat, zijn het geen echte christenen: ‘Heer, wat bent U aan het doen, wat gebeurt er ?’

Als ik de volgende dag (1 april) naar mijn werk fiets heb ik wel gemengde gevoelens: kan dit eigenlijk wel? en hoe zal dat gaan met die ene collega, die toch met allerlei occulte zaken bezig is, ook denkend aan de heftige discussies, die ik wel eens met haar had. Ik praat er met God over en laat het verder maar los.
Inmiddels heeft nog een collega er ook van gehoord en ze wil ook wel meedoen. Zij ging tot voor kort naar een evangelische kerk, maar na een verhuizing gaat ze de laatste tijd niet meer de kerk.
We gaan naar een kamertje en op het moment, dat we willen beginnen, komt nog collega van een andere afdeling, die vraagt of ze ook mee mag doen. We zijn nu dus inmiddels met 6 personen!
Omdat we ons echt aan de 15 minuten willen houden zeg ik, dat we even heel kort wat gebedspunten kunnen delen en dan ook echt de tijd benutten om te bidden. Tot mijn verbazing is er veel openheid en ook een aantal collega’s spreken gebeden uit. Elk ervaart heel sterk de werking van Gods Geest en de tranen lopen over de wangen. We bidden voor persoonlijke noden, voor het bedrijf, de moeilijke situaties en onze chef. We zegenen hem en ik krijg diepere bewogenheid voor hem.
Mijn gebed wordt: 'Heer ik wil nog steeds graag, dat hij verdwijnt, maar laat hem eerst Uw liefde ervaren en U leren kennen.'   Ik heb nog nooit zo’n gebedstijd en Gods aanwezigheid en kracht daarin  zo ervaren.

We spreken af, a.s. donderdag weer te bidden. Enkele collega’s zeggen: maar dan ben ik er niet. We besluiten gewoon vaste tijden aan te houden: voorlopig dinsdag en donderdag. Wie kan en wil, die komt en bidt dan ook voor de anderen.
Ik weet niet wat me overkomt!! Dit is echt een geschenk, dat zo maar uit de hemel valt.
Ik sta erbij en kijk er naar. Ik ervaar deze uitwerking ook als een goedkeuring. God heeft het gepland en uitgewerkt.

Die donderdag bid ik samen met 2 collega's. De collega van de andere afdeling kon niet komen, omdat ze door werk geen pauze mag nemen; 2 andere collega's zijn vrij. We hebben weer een geweldige gebedstijd en ik ben geroerd door de diepe lofprijzing van 1 collega. Ik ervaar, dat het zuiver is en uit haar hart komt.
Aan het eind van de vrijdag, komt de collega, die positief reageerde op de spottende opmerking van mijn chef weer op onze kamer.
Ik vraag  hem, of hij dat echt meende wat hij toen zei over tegen mijn chef.
Ja, hij meende het wel, maar hij dacht toen dat het een grap was. ‘Hebben jullie echt gebeden dan ??’

Een van de gevolgen is, dat er binnen het bedrijf nu ook meer gesprekken komen over geestelijke zaken.
Ook blijken verschillende collega's inmiddels wel wat nieuwsgierig te worden en enkele maken het ook mee als toeschouwer.
Binnen ons bedrijf zijn veel stagiaires, die dus maar korte tijd bij ons werken. Ook hiervan zijn er verschillende, die mee willen doen. Het zijn niet alle christenen, ook soms moslim of hindoe.
Inmiddels is er wel een vaste kern.

Na enkele weken, als ik op een dag naar mijn werk fiets, bedenk ik, dat het goed zal zijn, ook onze directeur in te lichten.
Diezelfde dag zijn we weer met 6 personen: een collega kan door werkzaamheden nog steeds er niet bij zijn (ze vraagt wel om gebed), maar een andere collega,  is als toeschouwer gekomen. Terwijl we even iets delen, loopt onze directeur juist langs en ziet ons door het raam zitten. Ik ben benieuwd, hoe ze zal reageren.
Ze vraagt, wat we doen en we zeggen dat we onze theepauze hebben en dat we gaan bidden. 'Gaan jullie bidden..?' vraagt ze verbaasd en vervolgens gaat ze er heel positief op in en vertelt nog iets over het gebed in het verleden. Er schijnen in het verleden ook medewerkers gebeden te hebben. Ik nodig haar uit het ook als belangstellende mee te maken, maar ze heeft nu geen tijd - 'ik bid thuis wel'. Ze bemoedigt ons nogmaals en vindt het een goed initiatief. Ik ben weer verbaasd, want ik had een heel andere reactie verwacht.

Op een dag brengt een collega tijdens het gebed o.a. naar voren, dat ze door de brochure 'Zegen of vloek' toch wel werd aangesproken en vraagt ze om wijsheid, om hier mee om te gaan. De vorige week las ik deze brochure en kreeg de gedachte, haar deze te laten lezen. In het weekend was ze  begonnen deze te lezen en maandagmorgen vroeg ze, of ze hem nog even mocht houden, want 'vinger kwam wel op de zere plek...!' . Dezelfde collega werd onlangs persoonlijk door God overtuigd, dat het goed is, eens geestelijke opruiming in haar huis te houden. Ze is inmiddels een toegewijd christen.
Een andere bidster is ook inmiddels christen geworden

Verschillende gebedsverhoringen:
We bidden voor 2 langdurige zieke collega's. Een van hen is een paar maand geleden reeds door de medici opgegeven. Ze was onlangs op kantoor en is dankbaar voor ons gebed en de bemoediging.
We bidden voor de directie en werkleiders (wijsheid en inzicht, zegen). Als we bepaalde specifieke zaken weten, dan bidden we ervoor en soms zijn er collega's, die vragen voor hen te bidden. Ook bidden we voor  persoonlijke noden van elkaar.

Inmiddels hebben we heel concrete gebedsverhoringen meegemaakt, o.a.:

Wat ik persoonlijk ervaar en tot dusver hiervan leerde

. . . . . . . . .
Ruim 7 jaar verder

Ik ben benieuwd, wat God verder gaat doen...
laatste aanpassing: 28 december 2010


Nawoord 2021


Tot mijn vertrek (1-1-2011) is het bedrijfsgebed bij dit bedrijf nog steeds doorgegaan; uiteindelijk bleven we maar met 2 personen over.
En soms was ik alleen, maar dan besloot ik extra te bidden en dan de lunchtijd over te slaan, om 'de tegenstander' geen plezier te gunnen.
Met het bedrijf is het voor zover ik weet ook verder goed gegaan.
In mijn laatste jaren mocht ik persoonlijk ook nog een gebedswonder meemaken: mijn chef was bekwaam in zijn vak, maar minder in het leiding geven. Bemoediging was er nauwelijks; er werd vanuit gegaan, dat je werk altijd goed was, maar bij het minste of geringste kon hij soms heel onredelijk uitvallen. M.n. als hij vloekte, zei ik er wat van en dan reageerde hij met de stelling,
dat hij het recht had om te zeggen, wat er maar in zijn hart op kwam. Grove woorden en zelfs vloeken moest kunnen. In een persoonlijk gesprek legde ik uit, dat alles wat je zegt, ook gevolgen heeft. Het is niet zo zeer kwetsing van degenen in je omgeving, wat het ergste is, maar je roept een vloek uit over jezelf en je omgeving.
Er was bovendien een huishoudelijk reglement vastgesteld, vlak voordat ik het bedrijf was binnen gekomen, waarin uitdrukkelijk dit werd verboden. En hij was nog wel de hoofdboekhouder. Vader gaf me wel bewogenheid voor hem, vooral toen hij iets over zijn eigen achtergrond vertelde, hoe hij in God teleurgesteld was geworden. En later gaf Vader me ook eens een specifiek woord (Bijbeltekst) voor hem, waar ik hem mee mocht bemoedigen. N
a nog een conflict is hij weg gepromoveerd naar een hogere functie: Financial Controller en kregen wij een andere leidinggevende, waardoor de sfeer op onze afdeling aanzienlijk beter werd!

Het is al met al een zeer gezegende tijd geweest van 2001 t/m 2010, waarin ik Vaders grote trouw mocht zien en meemaken 'op de werkvloer'.

Mijn eigen leven kreeg een heel andere wending en werd nog veel boeiender dan eerder.
Vooral in Israel van 2011 - 2014 (periodes van 3 maanden) heb ik Vaders grootheid mogen zien en letterlijk 'smaken'.
Via de hoofdpagina onderwerpen (onderaan die pagina) kan je daar meer over lezen)
 

Vader JeHoVáH is getrouw, doet wonderlijke dingen en is de Verhoorder van gebed!


 
'Samen bidden' is dus véél meer dan 'alleen maar' bidden...
En christen zijn op je werk is ook veel meer dan 'alleen maar' bidden...
De website   www.bedrijfsgebed.nl is bedoeld om christenen te steunen in hun christen-zijn in hun werksituatie.
Op die site is enorm veel info te vinden, en niet alleen over 'bidden op het werk'.
Sluit je dus aan bij een van de ruim 200 gebedsgroepen op het werk of netwerken van christen professionals,
of overweeg om zelf te starten met een nieuwe bedrijfsgebedsgroep.
Je hoeft niet het wiel uit te vinden, veel praktische tips en hulp vind je op die site.
Zou je toch nog vragen overhouden, stel die dan gerust via   info@bedrijfsgebed.nl. 


hoofdpagina Alleen JeHoVáH  is goed - veel meer bijzondere dingen, die Hij doet juist in deze crisis-tijd©  Gerard.K.Boersma -  29-07-2021