Hebreeuws, de hemelse taal.

Dit is de tijd dat Elohim herstelt en de zaken weer in goede orde brengt.
Dat geldt ook voor de taal. De Bijbel in de originele taal is veel rijker, dan in vertalingen kan worden weergegeven.

 
'...want dan zal Ik de volken een zuivere taal toewijzen,

dat ze allen de naam van JHVH zullen aanroepen,
om Hem in éénheid te dienen.'  (Zefanja 3:9)


Een mooi lied, om gemakkelijk de Hebreeuwse letters te leren:

 

Verborgen schatten

Boeiend (Engels-talig) video-onderwijs over de geestelijke betekenis over de verschillende lettertekens.

Onderstaand links naar heel mooie gratis programma's,  die je geweldig kunnen helpen deze taal te leren en te begrijpen.
 Video Lessons Hebrew Alphabet
 
Video onderwijs (Engels) Biblical Hebrew met aantekeningen;
je kan je hier gratis aanmelden en dan ook de aantekeningen
(op de pagina op tab [Info] clicken) downloaden:

 Hebreeuws 1 (start)   Hebreeuws 2   
Hebreeuws 3 (gevorderden)  Hebreeuws 4  (vertalen)


Bijbels Hebreeuws      Hebreeuws Lettertype downloaden

Hebreeuwse woorden + uitspraak    StudieBijbel 'The Word'
   parallel Online Bijbel+gesprokenOn-line Complete Study-Bible - Hebreeuws, Engels, Russisch & Arabisch
met (Hebreeuwse) audio

Modern Hebreeuws ´BOOK2´


100 gemakkelijke lessen (waarvan 30 gratis).
Alle dialogen en zinnen zijn door moedertaalsprekers gesprokenVerborgen schatten van onze Hebreeuwse wortels

Boeiend (Engels-talig) video-onderwijs over de geestelijke betekenis en achtergrond van de verschillende Hebreeuwse lettertekens.
Door op onderstaande tekens te klikken, zie je onderwijs over de betreffende letter.

Wat is het verschil tussen de "Schriften" en het "Woord van God"?
Het "Woord van God" is geestelijk en levendig.
Je kunt de
geschriften uit de handen van iemand nemen, maar je kunt het "Woord" niet uit hun hart nemen.
De Schriften
 zijn de prachtige glas in lood ramen en het Woord is de straal van zonlicht dat door het glas heen schijnt.

Het Woord is een persoon
    'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. ' (Johannes 1:1)
'En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond..' (Johannes 1:14)
Videolessen Hebrew Alphabet Part 1    Hebrew Alphabet Part 2    Hebrew Alphabet Part 3Er is ook een gratis online cursus 'Bijbels Hebreeuws', die je ook kan downloaden naar je eigen PC of laptop,

waarmee je op plezierig wijze deze belangrijke taal relatief snel kan leren


Een mooi programma zien: Engels-Hebreeuws, wat je online kan gebruiken. Er zijn 40 lessen, onderverdeeld in heel korte video's met tekst, uitleg en duidelijke uitspraak. Zeer aan te bevelen, als hulpmiddel bij je thuiswerk voor Hebreeuws. je krijgt a.h.w. privé les thuis. https://dailydoseofhebrew.com/learn/

Via deze link zijn langere video's Bijbels Hebreeuws beschikbaar voor de gevorderden.

Hebreeuws lettertype download
.
Voor het typen van Hebreeuwse teksten op de computer kun je het lettertype Bwhebl
downloaden, vanaf de website http://www.ffonts.net/Bwhebl.font.download.html


sh=shift; gewoonlijk levert het indrukken van de shift-toets een punt
(dagesh) in de letter op. Ook kun je gebruik maken van 'invoegen' 'speciale tekens'.

Gratis 'digitale studiebijbel'
the Word:  http://theword.net
Deze blijkt
 een ideaal hulpmiddel bij het leren van Hebreeuws. je kan allerlei Bijbel versies in veel talen downloaden.

Via de link kom je op de downloadpagina  Bibles ; hier zie enorm veel programma's; volgorde:
Engels, Grieks, Hebreeuws en dan  veel  verder onderaan de kleinere talen op alfabetische volgorde. Voor Nederlands is dat 'Dutch'

De vetgedrukt groene, zijn betaalde programma's, maar het merendeel is blauw en dus gratis.
Op het tabblad  Dictionaries kun je ook heel veel aanvullend studiemateriaal downloaden.
Er zijn tabbladen met andere gratis geïntegreerde studiemateriaal zoals grafieken, atlassen etc.

De HiSB is heel erg compleet, maar wel beperkt tot OT (Tenach). 
Er is nog een Hebreeuwse versie, wel met NT, maar deze heeft als nadeel, dat het geen klinker-tekens heeft en het heeft het modern Hebreeuwse lettertype. Dus je moet al goed Hebreeuws kunnen lezen, om hier goed mee uit de voeten te kunnen.

Enige mogelijkheden, die ik inmiddels al ontdekte van de The Word: je kan in de Parallelweergave, meerdere Bijbelversies naast elkaar plaatsen. De Hebrew interpolated Study Bible (HiSB) naast de Nederlandse SV (statenvertaling) is genoeg en dan blijft het scherm ook nog goed leesbaar. Indien nodig, kun je in het HiSB ook de Engelse KJV (King James Version) tussen de Hebreeuwse tekst lezen: door de toets I in te drukken, lees je dan de KJV in stukjes geknipt naast de Hebreeuwse woorden. Dus als je I inschakelt binnen de HiSB heb je samen met de SV een mooie combinatie van 3 talen: Hebreeuws, Engels en Nederlands, die je parallel kan lezen.


Hebrew interpolated Study Bible (HiSB) [Hebreeuwse geïnterpoleerde Studie Bijbel]
Deze module heeft een aantal toetsen naast "theWord" standaard
  • S    voor Strongs nummers (wanneer dan op het Strong nr. klikt, krijg je klein venstertje met het stamwoord en alle mogelijke / gebruikte woorden, die het kan betekenen
De volgende lijst van letter-toetsen kan ook worden weergegeven door de muisaanwijzer over de HiSB tab aan de bovenkant van het Bijbel View venster te houden (maar dan in het Engels):
  • I     Engelse vertaling
  • Z    Transliteratie  [zoals uitgesproken]; noot:dit  is op zijn  Engels; voor de meeste woorden  geeft dat hetzelfde resultaat, maar bij voorbeeld:  "..Sha..."-NL uitspraak: "..Sja..."   en  "...u..."-> "..oe.."
  • Y    Richtingspijl voor de teksten (wijst naar uitspraak/vertaling van het Hebreeuwse woord)
  • M    Morfologie - Verdeler in  het Hebreeuwse woord (scheidingspunt tussen hoofdwoord en/of vóór- & achtervoegsels

Via deze site: http://www.albesh.net/ zie je meer info (Engelstalig) met afbeeldingen over dit bijzondere programma.
Hebreeuws Tenach / KJV + uitspraak.
Een parallel Online Bijbel, waarbij ook andere talen te selecteren.
Het is ook als MP3-bestand te downloaden/
© G K Boersma - 27 mei 2020