YHVH houdt van Israel

JHVH houdt van ISRAEL 

Steun Israel NU !

Israels rechtmatig gebied        Reisverslagen           Hebreeuwse liederen        Hebreeuws leren          Radio Israel      
Klik op de links, om de betreffende Bijbelteksten te lezen

JHVH, onze Elohim en Schepper van hemel en aarde noemt zich Zelf  'Ik ben', JHVH (Exodus 3:14)
Wie Israel zegent, wordt zelf gezegend  (Genesis 12:3)
JeHoVaH is de God van Avraham, Jitschak en Jašcov (Exodus 3:6)

Hij gaf aan Jašcov de naam Israel, nadat Hij met hem had geworsteld (Genesis 32:28 [NBV:29])
Jesjoea, de Messias, die voor mijn zonden de doodstraf aan het kruis droeg is een Jood (MattheŁs 1:1-16)
Ik (gelovige in Hem) ben als wilde loot op Israel, de edele olijf geŽnt (Romeinen 11:17)
Jesjoea is onze    Hij heeft de twee (gelovigen uit de Joden en niet-Joden (heidenen),
ťťn gemaakt, tot ťťn nieuwe mens (EfeziŽrs 2:14-16)Israel
      leeft voor eeuwig - Jeruzalem onverdeeld

Israels rechtmatig gebied

Israel heeft al meer dan 4.000 jaar haar wortels in het door haar gecontroleerde gebied! En als enige natie een gebied met vastgestelde grenzen door JHVH zelf (veel groter dan het nu is). Sinds 1948 is er weer een zelfstandige staat Israel, nadat volgens de Bijbelse beloften eeuwen eerder, deze begonnen vervuld te worden. De huidige betwiste gebieden Samaria & Judea ('westbank' is de naam die bezetter JordaniŽ er aan gaf), vormen het hart van Israel, waar de wortels van dit volk liggen samen met Jeruzalem, al sinds meer dan 3.000 jaar IsraŽls hoofdstad. In november 1947 werd uiteindelijk door de VN een verdelingsplan opgesteld, met onmogelijke grenzen, nadat deze al verschillende keren werden gewijzigd ten nadele van de Joden, vanwege Arabische protesten. In 1920 zou het hele gebied onder Brits bestuur, gelden als Joods thuisland. Onder druk van de Arabische volken werd 77% er af gehaald en dat zou later JordaniŽ worden.  Het 1ste verdeelplan...
De Jordaan werd nu de grens en slechts 23% bleef nog over voor de Joden, dus incl. de zgn. 'westbank'. Dit plan werd door de Volkenbond (voorloper van de VN) unaniem geaccepteerd als Joods thuisland; bij de overgang van de Volkenbond naar de VN in 1946 werd dit besluit opnieuw bevestigd als een ďsacred trustĒ; zie Mandate for Palestine

The Truth about Palestine - השייח עבדול האדי פלאצי: האמת על פלשתין
Een moslim professor legt uit de onzin en feiten m.b.t. de claims van 'Palestijnen' op Israelisch grondgebied; zoals het in de Koran wordt weergegeven.


REISVERSLAGEN ISRAEL
  (Klik op de links  voor de betreffende Bijbelteksten c.q. naar betreffende pagina's)

Inmiddels was ik meermalen in Israel en veelal in de gelegenheid hier Loofhuttenfeest te vieren. Het is een grote zegen nu al een 'voorvervulling' van een profetie (Zacharia 14:16) te mogen meemaken samen met duizenden gelovigen uit vele volken uit heel de wereld in Jeruzalem. 


 • GEBED is het beste wat je kan doen, om Israel te zegenen;
Intercessors for Israel heeft elke week op haar site actuele gebedsinfo  - verslag van haar gebedstijd op vrijdagmorgen in het Klal-gebouw.
Ook organiseert zij de jaarlijks gebedsconferentie te Jeruzalem (januari)

 • Israel is onze actieve steun meer dan ooit nodig. Uiteindelijk zullen alleen de christenen nog als betrouwbare bondgenoot overblijven. Op dit moment is Jan Willem van der Hoeven, oprichter van het International Christian Zionist Center actief met het informeren en mobiliseren van christenen. Hij heeft een prachtige (engelstalige) website met veel info, foto's en video: Israel, my beloved

Israelplatform.nl is een initiatief van een
          aantal christelijke en messiaans-joodse
          organisaties

Israelplatform.nl  christelijke en messiaans-joodse organisaties,
die op de een of andere manier betrokken zijn bij de staat IsraŽl en het Joodse volk.Pillar of Fire heeft als visie: Israel steunen in woord en daad.
Dat doet zij door o.a. voorlichting en onderwijs tijdens de
IsraŽl avonden en met behulp van Multimedia

Een overzicht van de actuele activiteiten vind je door te klikken op Agenda

Ook doet Pillar of Fire aan hulpverlening en geeft informatie over de Messiaanse beweging in IsraŽl.

Messiaanse gemeentes   een site met veel info over Messiaanse gemeentes en een lijst hiervan, artikelen, etc

Gratis krant Israel Actueel,
uitgave boeken en studie materiaal
activiteiten / evenementen
diverse producten bestellen (IPC),
 IsraŽl reizen/info/enz.
  http://www.christenenvoorisrael.nl

© Gerard.K. Boersma - laatst gewijzigd  25-12-2020