Jesjoea (God redt zijn volk)

Jesjoea - God redt zijn
              volk

  Alzo zegt JHVH, JeHoVáH (de HEERE): dat is Mijn Naam. Jesaja 42:8
Mijn visie 

Zoals geschreven: ..want uit Tsion zal de wet uitgaan en het woord van JeHoVáH uit Jeruzalem. Jesaja 2:3

Inderdaad heeft het Woord van JeHoVáH ons bereikt, door Zijn Heilige Geest in de vorm van een nieuwe openbaring met betrekking tot Zijn Naam, de Naam van de Messias en Zijn Woord van Jeruzalem.
De openbaring gaat over de naam Jezus; deze naam komt van de Griekse naam Iêsous. De eeuwen door in de geschiedenis, heeft de mensheid de naam Iêsous, later Jezus, gebruikt zonder te weten, dat er een betekenis is in deze naam Iêsous.

David H. Stern, legt dit uit in de "Complete Jewish Bible", in de introductie, hoofdstuk XI, pagina xxxvi, citaat:
‘In Mattijahu (Mattheüs) 1:21 vertelt een engel van Adonai* aan Josef (Jozef), dat Mirjam (Maria), zijn ondertrouwde, een zoon zal baren,  "en u moet hem de naam Jesjoea geven, want Hij zal zijn volk redden van hun zonden."  *) Joodse variant van 'de HEERE'
In het Nederlands, betekent de reden niets - je zou hem ook Kees kunnen noemen, want Hij zal zijn volk redden van hun zonden.. Zo ook in het Grieks - de naam Iêsous heeft geen verband met sotêr, het Griekse woord voor redden. 

Alleen in het Hebreeuws of Aramees, is de uitleg verklaarbaar.
....

Voor de Joden geldt: '..... dat hun de Woorden Gods zijn toevertrouwd.'Romeinen 3:2 En wel in hun eigen taal: Hebreeuws .

.....
De naam Jezus is geen vertaling van Zijn juiste en ware naam Jesjoea maar een vervanging van zijn heilige naam in een betekenisloze naam Jezus.
Als het een correcte vertaling van Zijn heilige Hebreeuwse naam Jesjoea zou zijn, dan zou de betekenis van Zijn naam hetzelfde zijn zowel in het Engels als in het Grieks.
In het Hebreeuws betekent Zijn naam ‘Jesjoea': In Jah is mijn Redding en Jah staat voor  JeHoVáH , onze hemelse Vader.
In het Grieks heeft de naam Iêsous geen verband met sotêr, het Griekse woord voor redden.

HANDELINGEN 4:12 - ‘En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen anderen Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.' (SV)

Er is slechts een Naam en dat is de naam Jesjoea.
In Jesjoea Messias, in Jah, in JHVH, JeHoVáH is mijn Redding !!

Exodus 23:13 - ‘Ten aanzien van alles, wat Ik u bevolen heb, zult gij op uw hoede zijn; de naam van andere goden zult gij niet noemen, hij zal uit uw mond niet gehoord worden.' (NBG)

Psalm 16:4 - ‘Vele zijn de smarten van hen, die dingen naar de gunst van een andere (god); ik zal hun plengoffer van bloed niet plengen, zelfs hun naam niet op mijn lippen nemen.'

....

Wees gezegend in de naam van Jesjoea, onze Messias, HalleluJáH = Prijs JaHDeze informatie is afkomstig van een A-4 document wat later door mij uit het Engels is vertaald.
Toen ik dit voor het eerst las, was ik enigszins geschokt, maar anderzijds klikte het wel bij mij.
Toen ik er meer over nadacht kwam ik tot het besef, dat God grote genade heeft en soms verblinding toestaat.
Hij ziet het hart en als wij nooit anders geleerd hebben van overlevering en vanuit de (zo vertaalde) Bijbel,
dan is Hij toch nog zo genadig, om kracht te verlenen aan het gelovig gebed.
Zoals wel eens is gesteld: 'onze God kan met een kromme stok, nog een rechte slag slaan'.

Zie verder hetgeen ik schreef op de pagina over Gemeente
Het zou in elk geval nooit moeten leiden tot nieuwe muren tussen christenen onderling.
Het valt me op, dat steeds meer christenen en ook kerkleiders tegenwoordig iets minder terughoudend zijn in het noemen van de naam Jesjoea.

Gerard K. Boersma  - 
(laatste aanpassing 3 augustus 2020)

Terug