DE BELANGRIJKSTE NAMEN IN DE BIJBEL VERZWEGEN OF VERANDERD!

Onze Schepper, de almachtige Elohim (G_d) heeft Zijn naam geopenbaard, verteld aan Mozes, toen hij vroeg wat hij tegen de farao moest zeggen, als deze hem zou vragen namens welke god Mozes sprak. Exodus 6

De Statenvertaling (SV) geeft weer:
 2 (6:1) Verder sprak God tot Mozes, en zeide tot hem: Ik ben de HEERE,
 3 (6:2) En Ik ben aan Abraham, Izak, en Jakob verschenen, als God de Almachtige; doch met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest. (zie afbeelding en uitleg onder)
In plaats van
'de HEERE' (een titel) staat in de Hebreeuwse brontekst: יְהוָ֔ה JeHoVáH, de naam, waarmee onze Schepper, de Elohim (G_d) van Israël, Zich bekend maakt aan Mozes (Exodus 6:3). Vervolgens komen we deze naam heel vaak tegen in het originele Hebreeuwse manuscript, maar gek genoeg, wordt deze dan vertaald met 'Den HEERE', 'de HEER' of 'de Heer'.

Waarom wordt een titel gebruikt , die je voor allerlei mensen gebruikt en zelfs voor afgoden?

 Omdat hij Mij zeer bemint,  zo zal Ik hem uit helpen;
Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam
.
(Psalm 91:14)
 
Er zijn veel meer teksten in de Bijbel, die het belang van Zijn naam aangeven. In onze tijd openbaarde Vader Zijn naam aan Zijn kinderen en mogen we deze gebruiken.
Zie ook De (Engelstalige) site:

Hebrew Voices #87 – Yehovah Research Update (2018)


  JESJOEA

De naam van Jesjoea is in Nederlandstalige Bijbels vermeld als Jezus, een naam zonder betekenis, afgeleid van het Grieks.
In ons taalgebruik wordt deze naam vaak gebruikt als vloek of stopwoord.
Als onze Schepper aan iemand een naam geeft met een heel belangrijke betekenis, dan heeft geen mens het recht, om deze te veranderen in een betekenisloze naam. Hoeveel temeer geldt dat voor Zijn eigen Zoon, onze Verlosser, door wie wij vergeving van onze zonden mogen ontvangen en daardoor het eeuwige leven!

Maar de boodschapper van Elohim zei tegen de Joodse jonge vrouw Mirjam
מִרְיָם (niet Maria - door mensen bedacht):  '...je zult zijn naam heten: Jesjoea.' (Lukas 1:31 SV)
'En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Jesjoea; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.' (Mattheüs 1:21 SV).