Alleen JeHoVáH is goed!

  'BLIJVENDE?' VERANDERINGEN als gevolg van C-virus?

Waarom deze website?


Er is maar een Almachtige en eeuwige G_d (Elohiem), die zich zelf openbaart in de Bijbel met de naam JHVH (Exodus 3:15, Jesaja 42:8), Ik ben, die Ik ben. Hij is de Schepper van hemelen en aarde  en alles wat leeft. De mens is de kroon der schepping, geschapen naar Zijn beeld. Hoewel door de zonde van de eerste mensen, de relatie met onze Schepper verbroken werd, heeft Hij Zijn grote liefde jegens ons allen getoond, door persoonlijk de doodstraf en vloek op zich te nemen, die ons toekwam. En zo heeft Hij ons de mogelijkheid gegeven Zijn kind te worden. Jesjoea, het vleesgeworden Woord, heeft ons de Vader doen kennen en werd de Weg, de Waarheid en het leven, zonder Wie niemand tot de Vader kan komen. Johannes 14:6
Helaas hebben velen in onze tijd het zicht verloren en zijn verwikkeld in allerlei soorten afgoderij.
De vele natuurrampen, oorlogen en geruchten van oorlogen, epidemische ziekten laten zien, dat de laatste Bijbelse profetieën nu hun beslag krijgen.
De naam van onze Schepper.

De laatste maanden is er geen normaal nieuws meer; alles wordt beheerst door het C-virus. Toch komt er gelukkig wel nieuws beschikbaar, dat op andere wijze binnen komt en bevestiging geeft, dat dit geen 'normale' griep virus is. De
genomen draconische maatregelen, geven te denken. Vergeleken met de gevolgen van griep in eerdere jaren, zijn er nu niet meer doden.

Wel wordt elke dode tegenwoordig aan het C-virus gekoppeld. Nog steeds wordt de vrees aangewakkerd en wordt de mensen opgeroepen zich te isoleren; nu vooral door 'mondlapje'.

Er lijkt weinig logica achter te zitten en het lijkt er sterk op, dat nu jarenlang voorbereide plannen gerealiseerd kunnen en gaan worden, o.a. afschaffen van contant geld, de wereldbevolking vaccineren en zo voorzien van 'het teken' zonder welke niemand kan kopen of verkopen.
Er is trouwens een perfecte oplossing tegen deze en andere virussen:
Psalm 91;  Heel mooi gezongen door Sela

Verder wordt nu openbaar, wat al jaren geleden gepland is: een drastische reductie van de wereldbevolking. Op deze pagina enkele links naar meer informatie, over de COVID-virus, die gekweekt is en die niet zo onverwachts kwam, dan in de media werd gesuggereerd. Project 'vrees' is aardig gelukt.
Het plan is, de bevolking wereldwijd te vaccineren met vaccins.
Dit is al jaren geleden gepland: zie Europa's Agenda 2021 & VN-Agenda 2030, waarbij gezocht werd, hoe de aarzeling voor vaccinatie bij mensen weg te nemen
Zie ook:
'BLIJVENDE ?' VERANDERINGEN

De jaarlijkse griepprik, bleek ook nogal eens een averechts effect te hebben. Mensen werd juist ziek, wellicht door een mutatie van de griep virus, die wordt geïnjecteerd om immuunstoffen aan te kweken, waarvan het effect zeer onbetrouwbaar is..     
De vaccins, die allerlei chemische stoffen zoals aluminium en stoffen met E-nummers bevatten, brengen deze schade toe aan de gezondheid bij baby vaccinaties.

Nu is het de tijd om voorbereiding te treffen en 'Babylon' te verlaten!
Het is tijd, om je Bijbel weer onder het stof vandaan te halen en deze te gaan lezen. Actueler dan ooit.
Wie op Hem vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen; Hij zorgt en voorziet in al wat nodig is.
'BLIJVENDE?' VERANDERINGEN        ISRAEL          HEBREEUWS leren       Liederen uit de TheNaCh
   

  De Alef en de Tav    JESJOEA / JeHoVáH     Gemeente    OPEN BRIEF Raad van Kerken (mbt ISRAEL)


© Gerard K. Boersma * gewijzigd 15-10-2020