Alleen YeHoVaH is 
BELANGRIJK i.v.m. naam website

  AKTUEEL    Belangrijke Links 

 'BLIJVENDE?' VERANDERINGEN als gevolg van C-virus?

GOED NIEUWS

MOND'KAPJE'   QR-CONTROLE     'VACCIN'ATIE  is LEVENSGEVAARLIJK

Dit nu is het EEUWIGE LEVEN.....  Joh. 17:3  
Gezongen door Elly & Rikkert

     .... de WAARHEID zal u VRIJ maken   Joh. 8:32 

Jesjoea is de Weg, de Waarheid en het Leven .... Joh. 14:6 
G
ezongen door Elly & Rikkert)


Waarom deze website?

Toen begin 2020 het 'C-virus' opeens onder de aandacht werd gebracht, werd mij al snel duidelijk, dat het hier om iets vreemds ging. De genomen maatregels leken onlogisch en tegenstrijdig. Al snel kreeg ik meer informatie en begon ik ook zicht te krijgen over het gevaar van vaccinatie. Ik wilde de mensen waarschuwen, die door de 'mainstream media' (tv, radio, krant en hun websites), alleen maar een versterking van de stem van de overheid hoorden. Toen ik er over bad, ervoer ik, dat Vader YeHoVaH mij aanzette, om een website te maken. Lees verder....

N.a.v. vragen en opmerkingen m.b.t. de titel Alleen YeHoVáH is goed!,  verklaar ik hierbij, dat deze site niets te maken heeft met enige religieuze organisatie, die de naam van onze Schepper draagt.
De naam YeHoVaH, heeft te maken met hetgeen Bijbel onderzoekers hebben ontdekt en
wat ik zelf bevestigd zag in het Bijbelstudie-programma 'The Word'. Op deze site spel ik de
Hebreeuwse namen, zoals de originele namen in het Engels worden uitgesproken. Meer hierover lees je hier...

AKTUEEL

Nieuwe pagina Keer terug naar je Schepper[groeiend document] Enkele citaten:

Mens kroon der Schepping, beheerder van de schepping, de aarde en al wat er op leeft. De mens is het meest ingewikkelde wezen, dat geschapen werd, zelfs een beelddrager van de Schepper; gemaakt om een relatie mee te hebben en deel te hebben aan Zijn scheppingswerk  ....
,,,,,

Een bepaalde periode was de Bijbel de bron voor onze wetgeving en m.n. de 'grondwet': de
10 GEBODEN.
.....

Inmiddels hebben we als Nederlands volk YeHoVaH de rug toe gekeerd, wetten vastgesteld, die strijdig zijn met deze 10 Geboden.

Dus is het niet zo gek, dat we grote problemen hebben:
Misdaad, onrecht, eenzaamheid.
Gigantische belastingen (+ heffingen en verzekeringen), om alle kosten voor ontstane problemen en onzinnige maatregelen te kunnen betalen.
....
Gelukkig worden steeds meer mensen wakker en gaan inzien, dat geen mens, kerk of organisatie een oplossing heeft voor de steeds groter wordende problemen. Maar het goede nieuws is...
Er is maar 1 manier:.....  Lees hele document tot dusver


De waarheid komt aan het  licht...!
Onvoorstelbaar hoeveel onrecht, misleiding en bedrog is de laatste jaren aan het licht gekomen.
De regering, die juist onrecht zou moeten bestrijden, blijkt de dader!

 • CO2 schandaal en de 'klimaat-plannen'  Steeds meer en heftiger boeren-protesten in het gehele land. Maandag 4-7  o.a. blokkades bij grote supermarkt distributie centra.  Nadat de boeren al tientallen jaren geleden zijn misleid door het Europese landbouwsubsidie beleid en werd het vervolgens door de steeds veranderende en verzwaarde eisen steeds moeilijker het hoofd boven water te houden. Sinds afgelopen jaren is de overheid nu bezig d.m.v. het dwaze en eenzijdige CO2-beleid, het WEF-programma voor NL uit te voeren: een einde maken aan onze landbouw en visserij. Hopelijk helpen deze en andere acties, ons volk wakker te schudden. Voor wat betreft onze politieke leiders heb ik weinig hoop; tot dusver komt het kabinet overal mee weg, zolang CDA en CU dit kabinet blijven steunen; onbegrijpelijk!
  • Bemoedigend, dat in elk geval sommige geestelijke leiders van zich laten horen, o.a. David Maasbach, die per videoclip een open brief aan Rutte deelde: https://www.youtube.com/watch?v=SkznqQjkMXc
  • Dit een een quote uit zijn preek 'Word toch wakker, Nederland, regering en overheid'. Bekijk de hele preek hier: https://youtu.be/eemO5ra5MaQ
  • ik hoop en bid dat Vader de verharde harten zal kunnen raken, o.a. door deze woorden. Vind het vaak moeilijk om voor onze huidige leiders te bidden, maar Vader aUb, wees NL genadig... Laat alleen Uw wil geschieden. Maar wij als volk zullen ons ook moeten bekeren en beseffen, dat we Hem, de Almachtige de rug hebben toegekeerd.       http://alleen-jhvh.nl/Keer_terug.html
 • "Puinhoop bij ministerie ... 5,1 miljard ( 5.100.000.000) uitgaven... niet te controleren -->
 • "Nederland geeft gigantisch veel geld uit voor de haar gewenste controle-heerschappij (China-model), maar op directe gezondheidszorg en IC-bedden is gigantisch bezuinigd. De niet gewenste en falende 'C-app' kostte al 23.000.000 en nu is het plan van Kuipers er nog eens 29.000.000 in te investeren. Dus totaal € 52.000.000!
 • Denk dan aan de gigantische bedragen voor de doorgaande 'c-vac'-campagne.  Een middel, wat niet effectief is en wel enorme gezondheidsschade veroorzaakt, waar ik gek genoeg ook bijna niets van hoor in de 2e kamer. Het blijft vaag met ... "
 • Complotten van globalistische overheden rond infectie en klimaat (lijst van 11 punten)
  • Het meest prangende staat in rood. Langs allerlei invalshoeken komen we tot dezelfde conclusie: QR is de demonische sleutel van de laatste dictatuur der globalisten. Dit wordt onderstaand puntsgewijs weergegeven en verderop bewezen:
  • 1. Nederland verbiedt de waarheid, nota bene, liegt met cijfers en houdt desastreuze gevolgen ‘vaccinatie’ achter. Die gevolgen moeten... Lees verder

Op Telegram verscheen een mooie compilatie
van https://t.me/ConvoyNederland/233 over de m.n. ook voor kinderen gevaarlijke overheidsmaatregelen.

Juist nu (februari 2022) komen via veel WOB documenten er ontstellende zaken aan het licht, die dit keer bij alle oppositiepartijen veel stof deed opwaaien.
M.n.Gideon van Meijeren (FVD) (link naar zijn sterke bijdrage in
het debat van 16 feb 2021) en Wybren van Haga (BVNL) zijn ook nu goede voortrekkers en volhouders, die dit niet laten rusten.


Het laatste voorbeeld van de afgelopen jaren, waarin m.n. de huidige coalitie een grote rol speelde, en daarvoor al m.n. de VVD en CDA...
Het is te hopen, dat het aangevraagde debat over dit WOB document door Wybren van Haga niet nog weken op zich zal laten wachten. De regering weet op slimme wijze vaak door uitstel en instellen van commissies, de waarheid verborgen te houden. Maar eens zal de waarheid aan het licht komen en zal verantwoording moeten worden afgelegd. Zie ook WERELD RECHTSZAAK

Ook in EU parlement....

Vrijheidslievende Europarlementariërs eisten het onmiddellijke aftreden van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die verzuimde haar communicatie met de CEO van Pfizer openbaar te maken. Ze riepen ook op om een einde te maken aan het opleggen van het digitale Covid-certificaat van de EU, dat nutteloos, onnodig en discriminerend is. Lees verder... (incl video persconferentie Engels/Frans).

Astrid Stuckelberger, WHO whistleblower

Dit interview met WHO-klokkenluider Astrid Stuckelberger geeft inzicht in het reilen en zeilen van de organisatie. Zij werkte in verschillende landen aan de Internationale Gezondheidsregeling, die deel uitmaakt van het juridische kader waarin de pandemie wereldwijd werd uitgeroepen. Luister naar haar visie op hoe de acties van de WHO in strijd zijn met hun eigen regels.

 
GOED NIEUWS...
Er is een partij Jezus Leeft VOOR EEN MAATSCHAPPIJ GEBASEERD OP LIEFDE EN GERECHTIGHEID. Deze deed ook mee aan de gemeenteraad verkiezingen in 2022.
Jezus Leeft ziet de wortel van de problemen heel duidelijk en heeft
ook de oplossing.
Wees deel van de oplossing, in plaats van deel van het probleem!

Er is namelijk één heel groot probleem en ook maar één oplossing. ...  Klik hier voor meer
Dit document blijft actueel, m.b.t. de oproep, 


QR-Controle

Sinds 25-9-21 is de 'C-QR-App' verplicht om te laten controleren, als je bepaalde plekken (o.a. horeca) of evenementen wilt bezoeken. Dat is niet alleen heel slecht voor onze maatschappij en bedrijfsleven, maar is in strijd met de grondwet. Juriste en filosoof Raisa Blommestijn verwoordt haar bezwaren heel duidelijk in tekst en video, waarom ze niet meedoet.

Het lijkt erop, dat de 'QR-maatregel' voorlopig van de baan is, maar in Europees verband is het duidelijk, dat dit slechts tijdelijk zal zijn, zolang onze overheid slaafs de bevelen van EU en andere machten volgt. Zie ook deze duidelijke korte video.  Meer hierover in dit document (zie bij punt 6).
Het digitale controlemiddel blijft het belangrijkste speerpunt, waar de hele 'crisis' om begonnen is.
De auteur van dit document heeft ook een uitvoerige brief met zinnige vragen aan Prof. Jaap van Dissel gericht over het RIVM/regeringsbeleid tijdens deze 'C-crisis'.

'C-virus'
Het 'C-virus' bleek lang niet zo gevaarlijk, als eerst werd aangenomen. Vooral de oude mensen met niet meer zo goed werkend immuunsysteem en /of met onderliggende kwalen bleken problemen hiervan te ondervinden.
Er bleken effectieve geneesmiddelen te zijn. Kinderen en jongeren hadden zeldzaam last hiervan.
Er werd alleen ingezet op testen (onbetrouwbaar - met veel vals positieven), waarbij deze dan ten onrechte als 'besmettingen' werden aangerekend, zelfs toen dit virus niet meer actief was. Toch werden m.n. jongeren en kinderen onderworpen aan de zinloze en schadelijke mondkapjes en nu aan de testen.
Inmiddels zijn de mondlapjes ook weer overal te zien.
Om ergens aan mee te mogen doen, wordt een QR-code vereist als bewijs vaneen recente 'injectie met een v.d. experimentele 'vaccins' (geen echt vaccin, maar gen-therapie - zie verder onder). 
Dit experiment heeft al tot duizenden doden en zware handicaps geleid. Het beoogde middel bleek schadelijker dan 'de kwaal'. Want meestal werden gezonde mensen hiermee geïnjecteerd. Het natuurlijke immuunsysteem werd afgebroken en het zijn vooral de geïnjecteerde mensen, die nu gezondheidsproblemen hebben.
Gelukkig komt uit de medische wereld ook steeds meer verzet en goede voorlichting, o.a. van het Artsen Collectief: https://artsencollectief.nl/grootschalig-zweeds-onderzoek/

Naast Gebed - wat kunnen we praktisch doen om ouders te waarschuwen?

Zie ook deze brandbrief van MOEDERHART - Onze kinderen, onze keuze
Brandbrief aan artsen over het toedienen van COVID-19 vaccin aan kinderen

Namens een grote groep moeders en voor alle kinderen in Nederland luiden wij de noodklok.
De recent aangescherpte corona maatregelen op scholen, waaronder een nieuw test-, quarantaine- en mogelijk vaccinatiebeleid, zullen de levens van onze kinderen aanhoudend verder ontwrichten.
Met mogelijk onherstelbare, ernstige schade tot gevolg.

Waarom deze website? ....vervolg

Deze website probeer ik actueel te houden. M.n. de vervolgpagina (bovenstaande link) heeft veel info over de genomen overheidsmaatregelen, de gevolgen, de schade, medische info en achtergrondinformatie.

Ik stel je reactie op prijs, vooral wanneer je ontdekt, dat iets niet klopt of als een link niet werkt. Soms is dat het geval, omdat documenten op een andere plaats worden gezet of door censuur, wat helaas steeds meer voor komt. Daarom heb ik ook de belangrijkste documenten inmiddels op mijn eigen server gezet.

De gebruikte links naar andere video's en documenten zijn alleen geplaatst, omdat de betreffende info mij betrouwbaar over komt en feitelijk relevant lijkt te zijn.
Er is maar een Almachtige en eeuwige G_d (Elohiem), die zich zelf openbaart in de Bijbel met de naam YHVH (Exodus 3:15, Jesaja 42:8), Ik ben, die Ik ben. Met de klinker tekens uitgesproken als YeHoVáH.
Hij is de Schepper van hemelen en aarde en van alles, wat leeft.
Een prachtige video over de wonderen, die dgeijks aanschouwd kunen worden, maar die we meestal niet (meer) zien: God is Wonderbaarlijk  (Nederlands ondertiteld). Gelukkig heeft en houdt Hij alles onder controle.
De mens is de kroon der schepping, geschapen naar Zijn beeld. Hoewel door de zonde van de eerste mensen, de relatie met onze Schepper verbroken werd, heeft Hij Zijn grote liefde jegens ons allen getoond, door persoonlijk de doodstraf en vloek op zich te nemen, die ons toekwam. En zo heeft Hij ons de mogelijkheid gegeven Zijn kind te worden. Yeshua, het vleesgeworden Woord, heeft ons de Vader doen kennen en werd de Weg, de Waarheid en het leven, zonder Wie niemand tot de Vader kan komen. Johannes 14:6

Helaas hebben velen in onze tijd het zicht verloren en zijn verwikkeld in allerlei soorten afgoderij.
De vele natuurrampen, oorlogen en geruchten van oorlogen, epidemische ziekten laten zien, dat de laatste Bijbelse profetieën nu hun beslag krijgen.
Blokkade 4-7-22 bij JUMBO distr.centrum Woerden
Blokkade 4-7-22 bij JUMBO distr.centrum Woerden (klik op foto voor clip)

Klik

         voor complete compilatie van de probleemveroorzaker!

Beelden uit compilatie:onder en boven.
Klik er op voor complete compilatie.


EU persconferentie - video (met link:

         dubbelklikken)Klik voor video
Klik voor

         videoOp de publieke media lijkt er geen normaal nieuws meer te zijn; alles wordt beheerst door het C-virus of is er aan gerelateerd.
Dankzij de BuitenParlementaire OnderzoeksCommisie komen steeds meer misstanden aan het licht. Zo ook deze video over de media invloed in samenwerking met overheid om bevolking in angst te houden, waardoor ze akkoord gaat met elke opgelegde maatregel, hoe onlogisch ook.  Toch is er gelukkig wel ander nieuws beschikbaar, dat via andere media
(internet en tijdschriften) binnen komt (zie  'BLIJVENDE?' VERANDERINGEN... daar is veel nuttige informatie overzichtelijk beschikbaar).


De genomen draconische maatregelen, geven te denken. Al snel werd bekend, dat Covid niet zo nieuw was als werd verklaard.
M.n. in deze leerzame video verklaart dr Zach Bush hier veel over. Er zijn veel virussen in het menselijk lichaam en dat is al vanaf het begin.
Alleen sinds begin 2020 is er veel ophef van gemaakt en heeft men het aangepaste virus in Wuhan laboratorium, de huidige versie de naam Covid-19
gegeven, (eerder 'Corona' - al veel langer bekend als laatste soort aan het eind van griep seizoen).
De griep virussen (telkens weer muterend) zijn niet uit te roeien.
Vergeleken met de gevolgen van griep in eerdere jaren, zijn er nu niet meer doden.
Alleen werd sinds 2020  bijna elke dode aan het C-virus gekoppeld en mocht er geen autopsie gedaan worden; waarom eigenlijk niet?

"BESMETTINGEN" gebaseerd op corrupte cijfers van foute PCR test
Er wordt gesproken over "besmettingen" of "Covid/Corona gevallen", die sterk stijgen, als gevolg van het enorm toegenomen aantal PCR-testen. Dat deze test is niet betrouwbaar en niet gemaakt voor het beoogde doel, zoals de uitvinder ook aangaf.
Met als gevolg een positieve of negatieve test, zonder dat het virus daadwerkelijk aanwezig is, men geen ziekte verschijnselen heeft en ook niets kan doorgeven. Dit is ook al vanaf het begin door vele medische experts aangegeven en is de overheid hierop aangesproken.
Nu eindelijk heeft de FDA ( (Autoriteit in de VS, die verantwoordelijk is o.a. voor het toelaten van geneesmiddelen/vaccins) dit ook toegegeven in een onlangs openbaar gekomen document [
CDC-006-00019, Revision: 07 CDC/DDID/NCIRD/ Division of Viral Diseases   Effective: 07/21/2021].
Dr Naomi Wolf heeft hierover gerapporteerd en via St. Vaccinvrij is dit op haar kanaal sinds 4 augustus te lezen; via deze link
de NL vertaling (en de originele Engelse tekst)
Ook World Doctors Alliance meldt dit op haar kanaal op 4 augustus: https://t.me/worlddoctorsalliance

MOND'KAPJE'

Nog steeds wordt door overheid, tv en pers de vrees aangewakkerd en wordt de mensen opgeroepen zich te isoleren; o.a. door afstand houden en gelaatsbedekking d.m.v. het ongezonde en niet effectieve mond'kapje', die de gezondheid schaadt en geen effect heeft op voorkomen van virus verspreiding.

Veel medische wetenschappers hebben hiervoor gewaarschuwd, maar helaas meent de overheid nog steeds dit te moeten adviseren en is het nu weer aktueel.

Gek genoeg zei
Min. Hugo de Jonge eerder over deze mond- en neusbedekking: '...schijnveiligheid.... laten we dat niet doen!' (video) 

Later werd ook door zijn collega's Van Ark en Ollongren toegegeven, dat het gaat om 'gedragsbeïnvloeding' en niet om een medische reden. Zie ook: https://www.startpage.com/do/dsearch?query=ollongren+mondkapjes&language=english&cat=web&pl=ext-ff&extVersion=1.0.0

Gedragsbeinvloeding
Ministers geven toe dat het om gedragsbeïnvloeding gaat,
niet om een medische reden!
..
Helaas zie je nog veel mensen, die zelfs buiten met dit lapje lopen en zo de gezonde volle zuurstof missen. Soms zijn het zelfs mensen, die al ademhalingsproblemen (als astma) hebben.Er is wel een uitzondering mogelijk, i.v.m. de gezondheid. Het is eenvoudig aan te tonen, dat deze maatregel schadelijk is en nu kun je een formulier bij je dragen (op papier of op je smartfoon), waarmee je een ontheffing van deze 'plicht' / 'dringend advies' hebt in voorkomende gevallen (Openbaar vervoer, winkels etc.). Voor meer info, lees hier verder....

Waarom worden deze vreemde en ongezonde keuzes gemaakt?
Er zit geen logica in het gevoerde en gehandhaafde overheidsbeleid en het lijkt er sterk op, dat nu jarenlang voorbereide plannen gerealiseerd kunnen en gaan worden, o.a. afschaffen van contant geld, de wereldbevolking injecteren en zo voorzien van 'het teken' zonder welke niemand kan kopen of verkopen. 

Het C-virus "vaccin"

Dit is wat minister de Jonge schreef aan de 2e Kamer over de risico's van het aangekochte ongeteste C-'vaccin'. Het is niet praktijk beproefd, zodat de geïnjecteerde nu de proefkonijnen zijn. Inmiddels is de fabrikant Curevac met het experiment gestopt. Maar zijn opmerkingen in kader op pag.2:
gelden ook ook voor de andere 'gentherapie' producten, waarvan nu ook bekend is, dat het geen bewezen effect heeft en wel de heftige bijwerkingen en vele doden - zie onder

De jaarlijkse griepprik, bleek ook nogal eens een averechts effect te hebben. Mensen werd juist ziek, wellicht door een mutatie van de griep virus, die wordt geïnjecteerd om immuunstoffen aan te kweken, waarvan het effect zeer onbetrouwbaar is.

Schokkend in het licht van wat er bekend is, gaat de overheid door met het promoten van een ondeugdelijk en schadelijk injectie bij kinderen.

10 belangrijke redenen, waarom je niet deze injectie moet nemen
Via deze link kom je op de site van het Artsencollectief,
waarop een korte video te zien is. Ook is hier een brochure beschikbaar, waarin deze 10 redenen duidelijk worden omschreven

Inmiddels zijn de eerste schadelijke gevolgen van de geplande injecties
al bekend: talloze heftige bijwerkingen en doden kort na deze injectie.
Alleen al de geregistreerde (aangemelde) van deze korte termijn gevallen vanuit VS zijn schokkend.
Hier de gegevens van VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Rapportagesysteem voor bijwerkingen van vaccins), tot 1 juli 2021 -->>
Voor dit soort gegevens Nederland, zie Lareb
Hier is al voor het begin van de behandeling tegen gewaarschuwd door talloze deskundigen, die ook waarschuwen voor de schadelijke effecten op langere termijn.

Mijn hoop en gebed is, dat de overheid tijdig tot inkeer komt en dat medici,  scholen en ouders hieraan niet gaan meewerken.
Ik zag eerder deze video van R.F. Kennedy (Children's Health Defense).

Mag de
huidige
crisis rondom de kabinetsformatie spoedig leiden tot nieuwe eerlijke verkiezingen.

Onlangs zag ik Mark Rutte reageren (zonder antwoorden te geven) op heel correcte en goede vragen van W.R. van Haga en kon alleen maar tot deze conclusie komen: Rutte en zijn 'vrienden' komen steeds moeilijker te zitten.
Of deze waanzin stopt of Nederland wordt openlijk een dictatuur.

Klik voor video: noodkreet Robert F Kennedy

          Jr.
Goede filmpjes van Wybren van Haga, zie deze van min. de Jonge  "C-ziekte is nu A-ziekte...".  
De opmerkingen
zonder antwoord van Hugo worden steeds bizarder.
In het Euro parlement zijn er 11 maart 2021 al vragen gesteld, waar men stelt: 'VAERS(1), EUDRA Vigilance, de EMA en AIFA hebben tienduizenden meldingen verzameld van ernstige bijwerkingen, waaronder duizenden sterfgevallen na inenting met de Pfizer-Biontech-, Astra-Zeneca- en Moderna-vaccins.

Noodkreet: Hoe kunnen we de geplande schadelijke testen en massa ‘vaccin’atie van onze kinderen voorkomen?

Dr. Carrie Madej verteld vanuit haar ervaring waar de Covid 'vaccin' injecties werkelijk voor zijn (Nederlands Ondertiteld). Ze geeft een krachtig getuigenis van haar Bijbels geloof en onthult, wat de m.s.media verzwijgt...
In het buitenland zijn er al kinderen ernstig gehandicapt of gestorven na deze injectie.
Kabinetsbeleid en vertragingstechniek nieuwe formatie leidt af van de plannen, die zijn ingezet.


Eind juni 2021 lijkt er een doorbraak te komen, door het openbaar worden van regeringsdocumenten (hier te downloaden), gepresenteerd door Mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid.
Zie hier het video weekovericht, waarin hij de actuele ontwikkelingen bespreekt met Willem Engel.

We
zien het aantal doden sterk oplopen juist van hen die ge'vaccin'eerd zijn.
Daarnaast zijn er de inmiddels honderdduizenden zeer vreemde en schadelijke bijwerkingen.
Als je de beelden ziet (foto's en video's), zo ernstig, geeft dat de indruk, dat de gestorven onwetenden beter af zijn.

Inmiddels zijn er al veel schokkende berichten en berichten over de heftige bijwerkingen van dit "vaccin".
Gerapporteerd op Telegram door World Doctors Alliance: Totaal EU, VK en VS Covid 19 Injectie Schade en sterfgevallen (augustus 2021) EU+VS+VK:
38.488 Covid 19 injectie gerelateerde sterfgevallen, plus
6,3 miljoen gewonden gemeld door 1,9 miljoen mensen
tot nu toe in augustus 2021: EU tot 28 augustus 2021 – 23.252 Covid 19 injectie sterfgevallen en
meer dan 2,1 miljoen gewonden.  
EUdraVigilance heeft betrekking op EER-landen en ook op sommige niet-EER-landen.
Link naar de EU-databank: http://www.adrreports.euensearch_subst
Een mooi en helder video met duidelijke uitleg van de zin en onzin van deze behandeling:
https://vk.com/video481127755_456239206

Dr. Christiane Northrup geeft in een video nieuwe details over de uitscheiding / overdracht van covid - 'vaccins' na injectie, vooral onder vrouwen. Zij noemt het ook geen vaccinatie, maar inoculatie. Het blijkt, dat geïnjecteerde mensen de bijverschijnselen van deze behandeling aan anderen kunnen doorgeven! Dus, dat is extra reden, om hiervan kennis te nemen van deze belangrijke informatie
 

Ook nu zien we, daar waar ge'vaccin'eerd is, het aantal doden sterk oplopen juist van hen die gevaccineerd zijn en daarnaast zeer vreemde en schadelijke bijwerkingen. als je de beelden ziet (foto's en video's), zo ernstig, geeft dat de indruk, dat de gestorven onwetenden beter af zijn.
St. Vaccinvrij  (website & videokanaal) geeft heel goede informatie over vaccinatie.
8 november 2021 was er een kort geding van VirusWaarheid en KritischPrikken tegen de Staat.

Stichting Viruswaarheid e.a. eisen de Staat te bevelen de handelsvergunning voor de corona-vaccins in te trekken, de Gezondheidsraad te bevelen adviezen over deze vaccins in te trekken dan wel te herzien en de leden van de Gezondheidsraad te bevelen hun steun aan die adviezen te herroepen.

 

SCHOKKENDE BEWIJZEN: HET CORONAVIRUS WERD AL IN 2001 GEZIEN ALS MOGELIJK BIOWAPEN

door  | 4 aug 2021 | COVID-19
Enige tijd geleden kwam er een bomshell interview uit dat werd afgenomen door Reiner Fuellmich die David E. Martin ondervroeg. Waarom bomshell? Omdat in dit interview het bewijs wordt geleverd dat de corona-pandemie een geplande pandemie is....
Onderaan het artikel staat de link met het volledige interview NL ondertiteldBehalve de feitelijke bezwaren en gevaren, zijn er veel belangrijker bezwaren tegen vaccinatie:
 1. Het gaat rechtstreeks in tegen JeHoVáH's Woord:
  1. een gezond schepsel (mens en/of dier) wordt ziek gemaakt in de hoop en verwachting, dat het door onze Schepper gegeven natuurlijke immuunsysteem bij een mogelijke plaag, ziekte zal verhinderen. Leviticus 19:19, 18:23, 20:15-16 - er mag geen vermenging zijn van dierlijke met menselijke cellen.
  2. Het leven zit in het bloed. (Deuteronomium 12:23).
  3. Jesjoea (Lukas 5:31): Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.
 2. Inenting strijdt tegen de natuur, met als gevolg schadelijke bijwerkingen
 3. Het is tegen YeHoVaH's deugden en het samenleven onder de mensen
  1. verloochening van Zijn raadsbesluit en macht
  2. verloochening van Zijn rechtvaardigheid
  3. verloochening van Zijn voorzienig bestuur
  4. verloochening van de gewetensvrijheid, wanneer het geen vrije keus meer is
Bron: 'Vaccinatie als een vooruitlopen afgewezen'
Dit is een zeer lezenswaardig boekje met veel sterke getuigenissen van standvastige gelovigen, die ons juist ook vandaag tot voorbeeld dienen. In een interessant artikel van Ds. Venema, zie ik dat de geschiedenis zich herhaalt, 2021 vergeleken met 1992, toen men ook al te maken had met uitsluiting (werk), en vaccinatie dwang.Onze Hemelse Vader heeft de perfecte oplossing!
Hij heeft de totale controle. Hij is de Almachtige Schepper van al wat leeft helaas is de mensheid eigenwijs en soms is een crisis het enige dat ons wakker kan schudden. Hij laat situaties toe, zodat we herinnerd worden aan onze zwakheid en sterfelijkheid en gebruikt ook deze 'plan'demie daarin. Verootmoediging is nodig en het erkennnen van schuld: dat we Hem , die Liefde is en dat bewees, de rug hebben toegekeerd en ons hebben gewend tot de afgoden van deze tijd: de medische 'wetenschap' en farmacie, economie en mammon. We kozen voor de dood en verlieten het Leven!
Een psalm, die heel duidelijk spreekt over rampen en totale bescherming tegen virussen en door de mens georganiseerde rampen en oorlogen:


Er is trouwens een perfecte oplossing tegen deze en andere virussen:
Psalm 91; 

Hier
gezongen door Sela

Daarnaast een andere versie is deze van Nederland zingt, gezongen door Suzan v.d. Velde.
Via de link zie je onder de video meer info, o.a. de tekst van het lied

Waarom
wordt er zoveel druk uitgeoefend om de hele wereldbevolking te 'vaccin'eren?
Er is veel openbaar geworden sinds 2020, wat al tientallen jaren geleden gepland is: een drastische reductie van de wereldbevolking
.


Op deze pagina enkele links naar meer informatie, over de COVID-virus, die gekweekt is en die niet zo onverwachts kwam, dan in de media werd gesuggereerd.
Project 'vrees' is aardig gelukt.

Het plan is, de bevolking wereldwijd te vaccineren met vaccins.

Dit is al jaren geleden gepland: zie Europa's Agenda 2021 & VN-Agenda 2030, waarbij gezocht werd, hoe de aarzeling voor vaccinatie bij mensen weg te nemen.

Belangrijke waarschuwing De Wachter 30 - Het Paard van Troye

Bijna iedereen kent het verhaal van "Het Paard vanTroye."  Als een trofee werd het paard binnengehaald maar het werd de ondergang van Troye.

Zo zien we in dit verhaal een schaduw van het listige plan van de duivel die een moordenaar en leugenaar is van de beginne. Hij gebruikt covid en het "vaccin" als een paard van Troye, om je te vernietigen.
Laat je informeren, inspireren en transformeren door deze boodschap.

 Zie ook: 'BLIJVENDE ?' VERANDERINGEN. Deze vervolgpagina wordt vaak bijgewerkt en aangepast door de actuele informatie, die beschikbaar komt.

Ondanks de vele brieven, petities en aanklachten, lijkt de regering en haar uitvoerende diensten te verharden in haar maatregelen. Het is te hopen (en een gebedspunt), dat velen wakker worden uit de angstpsychose, waarmee ze dagelijks via de publieke media naar binnen krijgen en dat er met de komende verkiezingen een verandering zal komen.
Dat zou een wonder zijn en gelukkig gebeuren die nog.Dank u REGERING voor het beschermen van mij tegen een griep,
door mijn leven, mijn baan, mijn inkomen, mijn huwelijk, mijn
gezin
, mijn gezondheid, mijn vrijheden en vrijheidsrechten
volledig te vernietigen
!                               Hartelijk bedankt!
Ik moest denken aan het boek van George Orwell, "1984" (via link, gratis Engelse pdf) en vond deze NL samenvatting.

Orwell noemt het zelf een parodie, maar het lijkt een profetie voor de tijd waar we nu in leven.
Ik heb het boek niet gelezen, maar wel de verfilming gedeeltelijk gezien. Via de link kun je de complete film nog zien.

Ik zag en hoorde uit het laatste interview met Orwell, vlak voor zijn dood, de volgende opmerkingen over dit boek:
Het is een parodie ... zoiets als 1984 zou kunnen gebeuren ... het is de richting die de wereld op dit moment ingaat ...
in onze wereld zullen er geen emoties zijn behalve angst, woede, triomf en zelfvernedering. ...
het seksinstinct zal worden uitgeroeid, we zullen het orgasme afschaffen ...
er zal geen loyaliteit zijn, behalve loyaliteit aan de partij ...
maar altijd zal er de bedwelming van macht zijn ...
altijd op elk moment, zal er de sensatie van de overwinning
zijn...   het gevoel van het vertrappen van de vijand, die hulpeloos is ...
als je een plaatje van de toekomst wilt, stel je dan een laars voor, die op een menselijk gezicht stampt, voor altijd ...

de moraal die uit deze gevaarlijke nachtmerrie situatie kan worden getrokken, is eenvoudig:
laat het niet gebeuren: het hangt van jou af.
Nu is het de tijd om voorbereiding te treffen en 'Babylon' te verlaten!
Het is tijd, om je Bijbel weer onder het stof vandaan te halen en deze te gaan lezen. Actueler dan ooit.
Wie op Hem vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen; Hij zorgt en voorziet in al wat nodig is.Zie ook Telegram kanaal: Alleen de Waarheid maakt vrij!  t.me/+ww1h_munECU0YWJk
         'BLIJVENDE?' VERANDERINGEN     De Alef en de Tav      Gebedswonder      HEBREEUWS leren       ISRAEL   
 

  YE'SHUA / YeHoVaH         KEER TERUG       Liederen uit de TheNaCh       NAMEN       OORDELEN         WERELD RECHTSZAAK© Gerard K. Boersma --- gewijzigd 21-7-2022